top of page
Image by Bill Oxford

نام برنامه بیمار

SIDDHA Global دارای یک تیم متخصص برای تولید و صادرات دارو با زیرساخت های اختصاصی در کلاس جهانی برای تهیه دارو از سراسر جهان تحت برنامه Name Patient، با تغییر سریع سبک زندگی و افزایش روزافزون سطوح استرس، الگوهای بیماری به سمت نادرتر و نادرتر تغییر کرده است. -بیماری شایع این بیماری به داروهای خاصی نیاز دارد که طبق WHO به عنوان داروهای یتیم، داروهای بدون مجوز یا داروهای خاص طبقه بندی می شوند.  

نام فرآیند برنامه بیمار

  1. درخواست بیماران یا پزشک برای دارو

  2. پردازش داخلی تأییدیه های نسخه در SIDDHA Global

  3. یک منبع بهینه برای داروی خاص شناسایی کنید.

  4. واردات/صادرات دارو تحت شرایط تولید ناخالص داخلی

  5. پس از بررسی QA داروها را به پزشک مربوطه ارسال کنید.

Untitled design-10.png
bottom of page